Nieuws

Meer... »

Op donderdag 8 juli j.l. vond de eerste koorbijeenkomst na de derde corona golf plaats. Uit de grote opkomst van zangers na de lange periode van stilstand mag geconcludeerd worden dat de animo er nog goed in zit.<br>De eerste repetitie heeft plaats gevonden o ...

Meer... »

Tijdens de speciale ledenvergadering op 20 augustus j.l. met een opkomst van 35 personen is geconcludeerd dat vrijwel iedereen wilde starten met partijrepetities mits de veiligheid binnen het gebouw Rector Raevenhuis gewaarborgd is. Onderzoek en metingen aan het ve ...

Meer... »

In een TV uitzending van L1 wordt in het programma Route Regio op pad in Sweikhuizen aandacht besteed aan de Rèngeloat. Het lied \'t Greun van \'t Graas gezongen door het Mannenkoor Sweikhuizen klinkt bijpassend op de achtergrond. De TV-opname is te zien ...

Meer... »

Onze nestor 90 jaar jong. Vandaag, vrijdag 5 juni, wordt onze baszanger Jacq Kuijpers 90 jaar. Natuurlijk had hij zich het vieren van deze mijlpaal op een andere manier voorgesteld. Jammer, Natuurlijk zal hij vele felicitaties van onze koorleden ontvangen en vanui ...

Meer... »