Nieuwe start…

Op donderdag 8 juli j.l. vond de eerste koorbijeenkomst na de derde corona golf plaats. Uit de grote opkomst van zangers na de lange periode van stilstand mag geconcludeerd worden dat de animo er nog goed in zit.<br>De eerste repetitie heeft plaats gevonden op donderdag 15 juli waar onder deskundige begeleiding van Harry Spronken de stembanden weer werden losgemaakt. De stemming onder de zangers was zeer positief en de verwachte "schade" bleek minimaal.<br>&nbsp;<br>Als extra positieve noot valt te melden dat we ook weer een nieuwe zanger hebben mogen verwelkomen. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst. <br>Medio augustus zal met grote inzet gewerkt gaan worden aan een aantal mooie concerten die reeds op de agenda staan zoals het inmiddels traditionele kerstconcert begin december met medewerking van Emma, Sofie (zang) en Enzo Kok (viool).