Adverteren

Het uiterst goed verzorgde verenigingsblad van het mannenkoor uit Sweikhuizen, genoemd Koorperiodiek, vermeldt het reilen en zeilen van de vereniging geïllustreerd met foto’s en verder nog aangevuld met interessante artikelen. De Koorperiodiek verschijnt 2 keer per jaar*, wordt zeer graag gelezen en heeft een oplage van 200 stuks per keer.
 
Elk jaar opnieuw is het mogelijk uw advertentie te plaatsen in het blad. U kunt dan kiezen uit een advertentie van ¼ pagina tot een hele pagina. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan kontakt op met de eindredacteur, de heer Jo Knubben, tel 043- 3640072.
 
* Vanwege het beëindigen van de de rol van Jo Knubben als eindredacteur per 01-01-2023 is de nu onder tabblad Media geplaatste uitgave vooralsnog de laatste. Momenteel wordt er nagedacht over een waardige opvolging voor het verenigingsblad danwel de eindredacteur.