Steuncomité

In het najaar van 1981 werd door het dagelijks bestuur van het mannenkoor het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een Steuncomité.
Het woord zegt het, een comité dat zich inzet om het mannenkoor financieel te ondersteunen.
Middels werving van sympathisanten van het mannenkoor die jaarlijks een contributie betalen, zijn wij in staat het koor en de mannenzang een aardige steun in de rug te geven.
Na een aarzelend begin steeg het aantal deelnemers tot 60 personen in 1999. Mede door sterfgevallen in de jaren hierna, hebben we dit aantal helaas niet meer kunnen bereiken.
Gedurende de meer dan 31 jaren van haar bestaan, heeft het Steuncomité het mannenkoor met raad en daad bijgestaan en er zodoende aan bijgedragen dat het mannenkoor uit Sweikhuizen tot op heden nog springlevend is.
De bijdragen van het Steuncomité werden en zullen ook in de toekomst worden gebruikt voor o.a. korenfestivals, concertreizen, uniformen, zangscholing, bijdrage jaarlijkse exploitatie en lustrumvieringen.
Middels het koorperiodiek, dat elk lid van het Steuncomité elk kwartaal gratis krijgt toegezonden, houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen van mannenkoor St Caecilia Sweykhuizen.

Gaarne zouden we het aantal sympathisanten verhoogd willen zien. Steunlid kunnen particulieren zijn, maar ook bedrijven en zelfstandige beroepsbeoefenaren kunnen steunlid zijn.
Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot de heer Michel van Wordragen, tel. 046-4757327.

Top