Leden

Het koor kent naast zingende leden ook ereleden en niet-werkende (niet-zingende) leden.

Tot erelid van de vereniging kunnen worden benoemd personen, die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming tot erelid geschiedt op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Op dit moment zijn volgende personen erelid:
Zef Menten, Pierre Hermans, Jo Knubben, Jos Boyens (erevoorzitter), Arno Hochstenbach en Ger Vosters.

Onderstaande personen behoren tot de zingende leden van het koor:

1e Tenoren
Arentsen, William
Deckers, Ruud
Hennekens, Jo
Hochstenbach, Arno
Knijff, Loek
Menten, Zef
Schmitz, Wil
Vosters, John
Wetsels, Jo
2e Tenoren
Cuijpers, Peter
Geurts, Ben
Meijers, Bert
Mulken, Frans van
Peeters, Henk
Resing, Ben
Scholte, Ger
Theeuwen, Paul
Wijnands, Marcel
Wijnen, Gerrit
Baritons
Bakker, Paul
Bartholomeus, Titus
Boyens, Funs
Cuijpers, Piet
IJpelaar, Rien
Janssen, Rinus
Keijsers, Ger
Knubben, Jo
Römer, Dieter
Smith, Roy
Vijgen, Marcel
Bassen
Boyens, Jos
Cameron, Harry
Crol, Edwin
Goor, Guus
Knops, Rob
Könings, Jacques
Leijten, Gerard
Oversier, Jan
Sijben, Hub
Tummers, Ger