Leden

Het koor kent naast zingende leden ook ereleden en niet-werkende (niet-zingende) leden.

Tot erelid van de vereniging kunnen worden benoemd personen, die zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming tot erelid geschiedt op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Op dit moment zijn volgende personen erelid:
Pierre Hermans, Jo Knubben, Jos Boyens (erevoorzitter), Arno Hochstenbach en Ger Vosters.

Onderstaande personen behoren tot de zingende leden van het koor:

1e Tenoren
Arentsen, William
Deckers, Ruud
Hochstenbach, Arno
Menten, Zef
Schmitz, Wil
Spronk, Ferno
Vosters, John
Vosters, Rob
2e Tenoren
Bisschoff, René
Crombach, Hub
Cuijpers, Peter
Gahler, Thei
Geurts, Ben
Peeters, Henk
Scholte, Ger
Theeuwen, Paul
Wijnands, Marcel
Wijnen, Gerrit
Baritons
Bakker, Paul
Boyens, Funs
Cuijpers, Piet
Derks, Niek
Fuchs, Jos
IJpelaar, Rien
Janssen, Rinus
Keijsers, Ger
Knubben, Jo
Kösters, Thijs
Römer, Dieter
Vroemen, Funs
Bassen
Boyens, Jos
Cameron, Harry
Goor, Guus
Habets, Rene
Knops, Rob
Kocks, Loui
Kuijpers, Jacq
Könings, Jacques
Leijten, Gerard
Oversier, Jan
Pasmans, Loek
Sijben, Hub
Smeets, Frits
Tummers, Ger