Geschiedenis

Op 6 januari 1875 werd Mannenkoor St.Caecilia opgericht onder de Franse naam “Société de Sainte Cécile”. Hetgeen in die tijd, gezien de Franse invloed, niet ongebruikelijk was. Lange tijd is Sint Caecilia een traditioneel dorpskoor. De leden komen uit eigen dorp, gezelligheid en ontspanning zijn de belangrijkste elementen in het koorgebeuren. De optredens beperken zich tot het opluisteren van kerkelijke feesten of het geven van concerten tijdens zogenaamde ‘weidefeesten’ van bevriende koren. Uit het verre verleden vallen dan ook weinig muzikale hoogtepunten te melden. Pas in 1932 wordt in Schinveld voor de eerste keer op concours gegaan. Omstreeks 1953 wordt het koor enkele jaren gemengd bij gebrek aan voldoende mannelijke leden.
Aan het einde van de vijftiger jaren gaat het weer crescendo en wordt met succes deelgenomen aan concoursen in Geleen, Nijmegen en Oisterwijk.
Logo Mannenkoor Sweikhuizen
 
Periode van groei:
Vanaf 1970 begint het ledental gestaag te groeien. Het koor wordt in 1971 lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV). Tijdens het eeuwfeest in 1975 presenteert het koor zich op een galaconcert met medewerking van John Bröcheler (bas) en Carolyn Watkinson (alt). In 1976 wordt het koor tijdens de zangersdagen van het KNZV ingedeeld in de hoogste klasse (A).
Het koor werkt in 1978 mee aan een jubileum-LP van het KNZV.
In 1979 wordt met succes deelgenomen aan een concours in Meinerzhagen (D). Ook buiten de regio begint het koor enige bekendheid te krijgen.
 
Onderscheiding
1980 - Erepenning van verdiensteIn 1980 valt het koor een bijzondere eer te beurt. Bij gelegenheid van het 105-jarig bestaan wordt door Koningin Juliana aan het koor de erepenning van verdienste toegekend.
 
Verdere uitbouw
De jaren tachtig kenmerken zich door een verdere uitbouw van de kooractiviteiten. Er worden concertreizen georganiseerd naar Überherrn (D), Oehringen (D) en Apeldoorn. In Rotterdam wordt deelgenomen aan het AVRO-korenfestival en er is een optreden voor de KRO-radio. Tijdens het lustrumfeest in 1985 wordt onder de naam ‘Première’ de eerste LP van het koor gepresenteerd.
Het koor timmert flink aan de weg, niet alleen in muzikaal opzicht. Zo wordt om het koor moreel en materieel te steunen, een Damessupportersvereniging en een Steuncomité opgericht.
De laatste 25 jaar kan het koor, met een ledental tussen de 56 en 79 gerekend worden tot de middelgrote koren.
Door de diverse kooractiviteiten legde het koor uitstekende contacten in binnen- en buitenland. Het koor is uitgegroeid tot een springlevende vereniging met ca 60 actieve zangers uit Sweikhuizen, uit de nabije maar ook uit de verdere regio.
 
Koorleiding
Sinds 1 augustus 2009 wordt het koor muzikaal geleid door Hans Luesink. Hij studeerde met succes piano en koordirectie aan het conservatorium in Maastricht en volgde diverse masterclasses bij o.a. Jan Boeke in Amsterdam. Hans is, zowel in de vocale als instrumentale Limburgse muziekwereld, geen onbekende en heeft in het verleden grote successen behaald met diverse koren van naam.
 
Activiteiten
In 2000 werd het 125-jarig bestaansfeest gevierd o.a. met een groots jubileumconcert in de Laurentiuskerk van Spaubeek. Aan dit concert werd medewerking verleend door de sopraan Angelina Ruzzafante, Hubert Delamboye, Paul Bindels en Enrico Delamboye. Van dit concert zijn opnames gemaakt en hiervan is een CD uitgebracht.
 
In het kader van het 130 jarig bestaan in 2005 heeft het koor samen met de sopraan Angelina Ruzzafante, de violiste Le-Yi Zhang en de bariton John Bröcheler een groot gedeelte uit de Opera Thaïs van Jules de Massenet uitgevoerd.
 
Om de naamsbekendheid van het koor te vergroten maar ook om jonge mensen te enthousiasmeren voor koorzang heeft het koor, in de jaren 2004 tot 2008 op initiatief van de Stichting Sweikeser Teeke Zangers, de populaire Lentegala concerten opgeluisterd. Opgetreden werd o.a. met Jan Vayne, Petra Berger en Ernst Daniël Smid en met van eigen bodem Guido Dieteren en Wendy en Tessa Kokkelkoren.
 
Volgens de traditie van de laatste jaren, heeft het koor in het kader van een jubileum, het 135-jarig bestaan, in de kerk te Spaubeek een jubileumconcert gegeven. Alle kaarten voor dit concert waren ruim twee weken van tevoren uitverkocht. Solisten hierbij waren de sopraan Carla Maffioletti en de tenor Hubert Delamboye. Presentatie was in handen van Len van Schaik. Van dit concert zijn opnames gemaakt en hiervan werd in 2011 de CD “Un incontro musicale” uitgebracht.
 
Geheel in lijn met de ingezette traditie heeft het koor het 140-jarig bestaan gevierd met een prachtig belcanto galaconcert wederom in de bomvolle St.Laurentiuskerk van Spaubeek. Dit concert kwam tot stand in samenwerking met de bekende solisten Fenna Ograjensek, Marco Bakker en Sjef Thissen.
 
Als hoogtepunt tot nu toe in de lange koorgeschiedenis moet genoemd worden de concertreis naar Rome die in september 2006 gemaakt werd. Het opluisteren van de H. Mis in de Sint Pieter op dinsdag 19 september maar zeker ook de audiëntie bij Paus Benedictus XVI op woensdag 20 september waar het koor als gast een zestal werken zong voor de 40.000 aanwezige pelgrims uit alle delen van de wereld, zijn momenten die de zangers niet kunnen maar ook niet willen vergeten.